Czy posiadając kwalifikacje 17 Edycji mogę wystawiać certyfikaty bezpieczeństwa na wykonane przez siebie instalacje elektryczne?

Niestety nie, posiadanie wyłącznie kwalifikacji 17 Edycji nie uprawnia do wystawiania certyfikatów bezpieczeństwa. Aby wystawiać certyfikaty musisz być zrzeszony w jednym z pięciu brytyjskich organizacji np. NICEIC. Aby przystąpić do takiej organizacji niezbędne jest jednak posiadanie kwalfikacji 17 Edycji .

Czy aby zdać egzamin końcowy 17 Edycji muszę uczęszczać na kurs przygotowawczy?

Nie. Możesz przygotować się samodzielnie w domu z podręczników. Jeżeli jednak nie masz przygotowania elektrycznego zajmie Ci to dość dużo czasu.

Czy kwalifikacje 17 Edycji są uznawane w Polsce?

Niestety nie. Jednak wiedza zdobyta podczas przygotowania do egzaminu może być wykorzystana w Polsce, gdzie pomimo tego, że przepisy są odmienne od brytyjskich to jednak główne przesłanki i zasady bezpieczeństwa są takie same. Warto zauważyć, że kraje Unii Europejskiej dążą do ujednolicenia przepisów tak więc z czasem przepisy brytyjskie będą coraz mniej odbiegać od polskich.

Czy warto zdobyć kwalfikacje 17 Edycji skoro nie dają one żadnych uprawnień?

Tak. Uzyskanie każdych specjalistycznych kwalifikacji podnosi naszą wartość na rynku pracy. Ma to realne przełożenie na łatwość w znalezieniu pracy oraz zarobki. Mojąc dodatkowe kwalifikacje jesteśmy bardziej wartościowym pracownikiem w oczach pracodwacy oraz możemy negocjować lepsze warunki.

Czym się różni 16 Edycja od 17-stej?

Kolejne numery 16 i 17 oznaczają kolejna edycję Brytyjskich Norm dotyczących instalacji elektrycznych BS 7671. 16 Edycja obowiązywała do 1 lipca 2008. Po tej dacie zaczęła obowiązywać kolejna, 17-sta już edycja.