Skuteczna strategia zdania egzaminu.
  • Przygotuj się dobrze do egzaminu – bez minimalnego nawet przygotowania nie masz szans aby go zdać.
  • Wykorzystaj swoje 10 minut przed rozpoczęciena egzaminu na zapoznanie się z nawigacją po oprogramowaniu egzaminacyjnym – masz dodatkowe 10 minut na spokojne przemyślenie strategii egzaminu.
  • Korzystaj z narzędzi do nawigacji po oprogramowniu egzaminacyjnym – funkcjeFlag oraz Review – na korzystaniu z tych funkcji zaoszczędzisz cenny czas.
  • Nie trać czasu na pytania, na które znalezienie odpowiedzi jest dla Ciebie trudne – w pierwszej kolejności odpowiadaj na te pytania, które nie stanowią dla Ciebie problemu.
  • Flaguj wszystkie pytania na które udzieliłeś odpowiedzi ale nie jesteś jej do koca pewny – zawsze będziesz mógł wrócić do tych pytań, jeżeli wystarczy Ci czasu. Pytania najtrudniejsze zostaw na sam koniec egzaminu.
  • Nie zostawiaj pustych pytań – za pytania, na które nie odpowiesz – nie dostaniesz punktów. Jeśli będziesz strzelał Twoje sznase będą większe.
  • Zawsze dokładnie czytaj instrukcje, które wyświetla program egzaminacyjny – niezastosowanie się do instrukcji może prowadzić do zakończenia egzaminu przed czasem.
  • Korzystaj ze spisu treści zamieszczonego na początku podręcznika oraz indexu, który znajduje się na końcu – Często poprawną odpowiedź można znaleźć przeglądajac wyłącznie spis treści – szczególnie z zakresu działu ósmego BS 76718. Appendices

 

 

9. Korzystaj z informacji wyświetlanej w dolnym lewym rogu ekranu – Question number – jest to kolejny numer pytania egzaminacyjnego. Zakładając, że pytania na egzaminie ułożone są jak kolejne rozdziały BS 7671 – będziesz wiedział, że odpowiedż na pytanie numer 4 będzie znajdowała się w pierwszej części podręcznika Scope, object and fundamental principles. Ilość pytań egzaminacyjnych z kolejnych działów BS 7671 znajdziesz w tabeli na stronie Egzamin 17 Edycjalub Egzamin 17 Edycja Uaktualnienie.
Progam egzaminacyjny
Wszystkie egzaminy City & Guilds przeprowadzane w sytemie GOLA – The Global Online Assessment odbywają się na specjalnym oprogramowaniu zainstalowanym na komputerze stacjonarnym lub laptopie.
Funkcje programu
– Przycisk Time uruchamia zegar, który widoczny jest w prawym dolnym rogu ekranu (patrz zdjęcie powyżej). Zegar wskazuje ile czasu pozostało do końca egzaminu.

– Przycisk Help uruchamia ekran pomocniczy z objaśnieniami dostępnych funkcji programu.

– Przycisk Review wyświetla listę pytań, które zostały odznaczone przyciskiem Flag.

– Przycisk Flag odznacza pytania, które później widoczne są na liście pytań Review. Przycisk ten ma zostosowanie do oznaczenia pytań do których chemy wrócić później (pytania na które nie znamy w danej chwili odpowiedzi lub nie jesteśmy jej pewni). Aby pytanie nie pojawiało się na liście pytań Review należy je ponownie odznaczyć przyciskiemReview.

– Przycisk Previous umożliwia powrót do poprzedniego pytania.

– Przycisk Next umożliwia przejście do następnego pytania.

– Przycisk Quit służy do zakończenia egzaminu przed upływem określonego czau (120 lub 60 minut). UWAGA – należy go użyć wyłączenie wtedy, kiedy chce się zakończyć egzamin przed upływem wyznaczonego czasu.