W Wielkiej Brytanii istnieje wiele College’y oraz centrów treningowych orgazniujących kursy przygotowawcze oraz egzaminy City & Guilds 17 Edycja. Przy wyborze odpowiedniego kursu należy wiząć pod uwagę kilka rzeczy:

  • Całkowita cena kursu.

Niektóre centra szkoleniowe proponują bardzo atrakcyjną cenę za kurs przygotowujący do egzaminu jednak nie jest to końcowa cena, którą będziemy musieli zapłacić aby uzyskać kwalfikacje. Często przy niskiej cenie kursu nie mamy w nią wliczonej ceny podręcznika (średnio £65) oraz egzaminu końcowego (średnio £130). Tak wię na koniec cena za uzyskanie certyfikatu może wzrosnąć nawet o £195.

  • Lokalizajca miejsca w którym będziemy odbywać kurs.

Warto poszukać kursu w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Na dojazdy do odgległego ośrodka będziemy musieli przeznaczyć dodatkowe środki finansowe oraz czas.

  • Ilość godzin na kursie.

Należy pamiętać, że wyberając szkolenie dłuższe mamy pewność lepszego opanowania materiału.

  • Tryb w jakim prowadzone jest szkolenie.

Jeśli zależy nam na czasie warto rozważyć opcję odbycia szkolenia kilkudniowego (kilka godzin dziennie). W tym przypadku jednak, będziemy musieli wiąć wolne w pracy. Dla osoób pracujących w tygodniu dobrym rozwiązaniem są kursy weekendowe trwające przez 4-5 tygodni po 2-2,5 godziny w każdym tygodniu. Osoby które mogą przeznaczyć na szkolenie większy budżet mogą pokusić się na odbycie kursu indywidualnie z trenerem w dogodnym dla niego czasie.

  • Wsparcie ze strony trenera.

Ważne jest czy podczas kursu i przed samym egzaminem mamy dobry kontakt z prowadzącym zajęcia, który będzie gotowy wytłumaczyć niezrozumiały materiał lub udzieli ostatnich wskazówek przed samym egzaminem.

  • Czy ośrodek posiada akredytację City & Guilds.

Ważne jest to czy ośrodek, który wybierzemy posiada akredytację City & Guilds. Istnieją dwie kategorie akredytacji dla ośrodków. Jedna to akredytacja na przeprowadzanie szkoleń druga to akredytacja na przeprowadzanie egzaminów. Jeśli ośrodek posiada akredytację w zakresie przeprowadzania szkoleń to mamy pewność, że prowadzący zajęcia ma odpowiednie kwalfikacje oraz przygotowanie do prowadzenia kursu jak również program szkolenia w pełni pokrywa się z wymaganiami stawianymi przez City & Guilds. W przypadku ośrodków mających pełną akredytację mamy możliwość skorzystania z dofinansowania do naszego kursu.

  • Jaka jest forma organizacyja ośrodka.

W niektróych ośrodkach możemy mieć problem z usyskaniem faktury za odbyty kurs czy egzamin. Jest to ważne w przypadku, kiedy jesteśmy zatrudnieni w formie Self Emlopyed kiedy to możemy odliczyć koszty szkolenia i egzaminu od podatku.

  • Materiały szkoleniowe.

Ważne jest to czy dostaniemy materiały szkoleniowe od prowadzącego, z których będziemy mogli korzystać w trakcie nauki w domu oraz to z jakich materiałów korzysta sam prowadzący podczas szkolenia. Niektóre kursy polegają wyłącznie na omówieniu nieaktualnych już pytań egzaminacyjnych. Taka forma prowadzenia kursu co prawda skutkuje zdaniem egzaminu końcowego ale w efekcie po zakończeniu szkolenia kandydat posiada znikomą znajomość regulacji BS 7671.

Tutaj znajdziesz ranking kursów przygotowujących do zdania egzaminu 17 Edycja.